.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ธุรกิจการค้าปลีก
หนังสือ
ชื่อหนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก
ผู้แต่ง ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 434 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-974-9934-96-8
เนื้อหาโดยย่อ

           หัวใจสำคัญของการค้าปลีก  คือ  การสร้างความแตกต่างระหว่างตนเองกับคู่แข่ง  ซึ่งธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในตลาดมีข้อได้เปรียบในการต่อรองกับผู้จัดหา มากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก  แต่หากธุรกิจค้าปลีกเน้นการสร้างความแตกต่างด้านคุณค่า (value)  ด้วยประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเอาใจลูกค้าแต่ละราย  เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและเกิดความประทับใจ  และพยายามดึงดูดใจลูกค้ารายใหม่ให้ซื้อสินค้า/บริการในร้านได้มากขึ้น
          หนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกของตน


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tube