.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 326 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-974-9934-95-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ  "การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร"  เล่มนี้บรรจุเนื้อหาของการจัดการระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยยก ตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  แต่สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวมเทคนิคและวิธีการที่จำเป็นสำหรับการจัดการการ ผลิต  ตั้งแต่การพยากรณ์การผลิต  การวางแผนการผลิต  การจัดการสินค้าคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนในโครงการใด ๆ และการจัดการการผลิตขั้นสูงซึ่งได้แก่  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  ระบบการผลิตแบบลีน  และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  นอกจากนี้ยังได้รวมกรณีศึกษาสำหรับการจัดการการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตร  เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการนำหลักการการจัดการระบบการผลิตไปใช้มากยิ่ง ขึ้น  จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ  นิสิต  นักศึกษา  นักวิชาการ  และผู้ที่สนใจ  ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการระบบการผลิตใน ธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

bet365 sports betting bonus oddslot bet365 bonus codes


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle