.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 352 หน้า
ราคา 295 บาท
ISBN 978-974-9934-97-5
เนื้อหาโดยย่อ

          สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"  เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวข้องกับการเลือกแผนการทดลองทางสถิติที่เหมาะสมต่อ งานวิจัยด้านพืช  โดยแต่ละแผนการทดลองจะกล่าวถึงทฤษฎีเพื่อความเข้าใจในหลักการของการเลือก แผนการทดลอง  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (analysis  of  variance)  ซึ่งในแต่ละแผนการทดลองมีตัวอย่างข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้ผลสรุป  นอกจากนี้ยังได้นำ  "R"  (R - language  and  environment  for  statistical  computing  and  graphics)  ซึ่งเป็น  open  source  ที่ผู้ใช้สามารถ  Download  มาใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์  และสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง   ในหนังสือเล่มนี้  ได้นำ  "R"  มาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละแผนการทดลองที่กล่าวถึง  ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ยุ่งยาก


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle