.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
เครื่องหมายดีเอ็นเอ : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เครื่องหมายดีเอ็นเอ : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 269 หน้า
ราคา 225 บาท
ISBN 978-974-9934-98-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเครื่องหมายดีเอ็นเอ : จากพื้นฐานสู่การประยุกต์  แบ่งออกเป็น 4 ตอน  ตอนที่ 1  เป็นการทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีโนม  ตอนที่ 2 กล่าวถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอ  ตอนที่ 3 อธิบายถึงเครื่องหมายดีเอ็นเอที่น่าสนใจทั้งหมด  โดยเน้นเครื่องหมาย RAPD AFLP  และเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  ซึ่งมีทั้งส่วนทฤษฎีและวิธีปฏิบัติโดยละเอียด  ตอนที่ 4 เป็นการประยุกต์ในการทำแผนที่จีโนม  การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ  การโคลนยีนโดยอาศัยแผนที่  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ  การวิเคราะห์ประชากร  เครื่องหมายดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์  และการเลือกใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอที่เหมาะสมในงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งมีภาคผนวกเกี่ยวกับวิธีเตรียมดีเอ็นเอ  และข้อควรระวังในการใช้สารเคมีบางชนิด  จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  ทั้งผู้ที่ต้องการทำงานด้านนี้โดยตรง  และผู้ที่ต้องการทราบเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle