.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 61 guests online
เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 231 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 978-616-556-025-2
เนื้อหาโดยย่อ

เคมีและจุล ชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร  กล่าวถึง  ความสำคัญของเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร  ก่อนนำเข้าสู่ความรู้พื้นฐานทางเคมีอาหาร  เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร  ได้แก่  น้ำ  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน   วิตามิน  และเกลือแร่  ปฎิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัจจัยและบทบาทของเคมีอาหารในกระบวนการ ผลิตอาหารต่อคุณภาพอาหาร  นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลพื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร  โดยเฉาะจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  ได้แก่  แบคทีเรีย  ยีสต์  และรา  ซึ่งให้ทั้งคุณและโทษต่อผลิตภัณฑ์อาหาร  รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ  การเน่าเสียของอาหาร  การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์  และการสุขาภิบาลอาหาร  ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  ให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารต่อไป

bet365 uk online casino welcome deposit bonus codes and offers ukcasinowelcomebonus.co.uk bet365 uk online casino welcome bonus at first deposit


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle