.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 49 guests online
เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2553
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 231 หน้า
ราคา 190 บาท
ISBN 978-616-556-025-2
เนื้อหาโดยย่อ

เคมีและจุล ชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร  กล่าวถึง  ความสำคัญของเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร  ก่อนนำเข้าสู่ความรู้พื้นฐานทางเคมีอาหาร  เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร  ได้แก่  น้ำ  คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ไขมัน   วิตามิน  และเกลือแร่  ปฎิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัจจัยและบทบาทของเคมีอาหารในกระบวนการ ผลิตอาหารต่อคุณภาพอาหาร  นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลพื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร  โดยเฉาะจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  ได้แก่  แบคทีเรีย  ยีสต์  และรา  ซึ่งให้ทั้งคุณและโทษต่อผลิตภัณฑ์อาหาร  รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ  การเน่าเสียของอาหาร  การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์  และการสุขาภิบาลอาหาร  ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  ให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารต่อไป

bet365 uk online casino welcome deposit bonus codes and offers ukcasinowelcomebonus.co.uk bet365 uk online casino welcome bonus at first deposit


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle