.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 7 guests online
การพยากรณ์การขาย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง อ.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 234 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-89-0
เนื้อหาโดยย่อ

การพยากรณ์การขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้ความไม่ แน่นอน  การพยากรณ์การขายถือเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กร  ทั้งองค์กรขนาดเล็ก  ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงกำไรหรือองค์กรไม่แสวง กำไร  หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่แสดงถึงความสำคัญและประเภทของ การพยากรณ์  กระบวนการพยากรณ์  การวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลและการประเมินค่า พยากรณ์  รวมถึงวิธีการพยากรณ์ทั้งที่เป็นเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณและ เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ในการ คาดคะเนหรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต  และนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในงาน ทุกสาขาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle