.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ผู้แต่ง รศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 276 หน้า
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 978-974-9934-85-2
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา  "การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต   นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   รวมทั้งนักเขียนโปรแกรมและผู้อ่านทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาหาความรู้เกี่ยว กับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   เนื้อหาของตำราเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ   การพัฒนาระบบสารสนเทศ   เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ   การบริหารโครงการและการคิดค่าใช้จ่ายของโครงการ   แบบจำลองกระบวนการแผนภาพการไหลของข้อมูล   ต้นไม้การตัดสินใจและตารางการตัดสินใจ   การออกแบบระบบ   การออกแบบฐานข้อมูล   การทำให้เกิดผล   การประเมินผล   การบำรุงรักษาระบบ   พร้อมตัวอย่าง   แบบฝึกหัดแนวตอบและเฉลยแบบฝึกหัด


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle