.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้แต่ง จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-80-7
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน  ส่วนแรกมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่วนที่สอง  กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์งานและออกแบบตำแหน่งงาน  การวางแผนกำลังคน  การสรรหา  ว่าจ้าง  การฝึกอบรม  การบริหารค่าตอบแทน  การบริหารสวัสดิการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและขึ้นเงินเดือน  การพัฒนางานอาชีพ  วินัยและโทษทางวินัย  การจัดการทรัพยากรบุคคลในระยะการออกจากงาน  พนักงานสัมพันธ์  และการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนานาชาติ


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle