.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 33 guests online
เทคนิคเนื้อเยื่อพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคนิคเนื้อเยื่อพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 289 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-974-9934-79-1
เนื้อหาโดยย่อ

เทคนิคเนื้อเยื่อพืช  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อเยื่อหรือสไลด์ตัวอย่างพืชเพื่อการศึกษา ใต้กล้องจุลทรรศน์  โดยใช้เทคนิคต่างๆ  เช่น  เทคนิคพาราฟฟิน  เทคนิคพลาสติก  การตัดตัวอย่างด้วยไมโครโตมแบบต่างๆ  การแยกเนื้อเยื่อผิว  การย่อยแยกเนื้อเยื่อ  นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ  ในการศึกษาโครโมโซมเรณูวิทยา  การวิเคราะห์องค์ประกอบของพืช  การรักษาพืชในน้ำยา  และการทำพิพิธภัณฑ์พืช
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางด้าน กายวิภาควิทยา  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  อนุกรมวิธาน  พันธุศาสตร์  มิญชวิทยา  และชีวโมเลกุล


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle