.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ดร.ฐิติยา แซ่ปัง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 188 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-974-9934-61-6
เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบันมีการใช้สาร เคมีจำนวนมากทั้งในการเกษตรและอุตสาหกรรม  สารเคมีเหล่านี้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดภาวะมลพิษขึ้น  ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช  สัตว์  และมนุษย์  หนังสือพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาทั้งด้านพิษวิทยาพื้นฐาน และมลพิษสิ่งแวดล้อม  โดยแบ่งออกเป็นสามส่วน  ในส่วนแรกกล่าวถึงแนวคิดทางพิษวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารพิษที่ได้ รับกับการตอบสนอง  พิษวิทยาจลนศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการดูดซึมของสารพิษ  การกระจายและการสะสมของสารพิษ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ  การขับสารพิษและความเป็นพิษของสาร  ส่วนที่สองกล่าวถึงสารพิษประเภทต่างๆ  ในสิ่งแวดล้อมและมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้ำ  อากาศ  ดิน  และอาหาร  ในส่วนสุดท้ายจะเป็นการทดสอบความเป็นพิษของสาร  การตรวจสอบและวิเคราะห์สารพิษ  รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle