.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
พันธุศาสตร์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 432 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-974-9934-69-2
เนื้อหาโดยย่อ

พันธุศาสตร์พืช เป็นหนังสือที่เน้นการนำหลักพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับ พืชชั้นสูง  เช่น  การทำนายความน่าจะเป็นและอัตราส่วนทางพันธุศาสตร์  โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น  จีโนม  การหาระยะระหว่างยีน  และการระบุตำแหน่งของยีนโดยวิธีต่างๆ  ความแปรผันของโครโมโซมทั้งจำนวนและโครงสร้างที่มีบทบาทต่อมิวเทชันและวิวัฒนาการ  การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการผสมข้ามชนิด  เพื่อการย้ายยีนที่ต้องประสงค์สู่พืชที่ต้องการปรับปรุง  รวมถึงการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช  เพื่อเป็นฐานในการประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการปรับปรุงพันธุ์ตามปกติ  และจัดการพันธุกรรมของพืชได้ตามต้องการ
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางพันธุศาสตร์ทั่วไป  พันธุศาสตร์ของพืช  พันธุศาสตร์ของเซลล์  นักปรับปรุงพันธุ์พืช  โดยมีตัวอย่างพืชที่ได้ศึกษาและปรับปรุงจนประสบความสำเร็จมาแล้วในระดับ หนึ่ง  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีผู้สนใจคิดปรับปรุงพันธุ์พืชต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์และเอกลักษณ์ของประเทศได้ต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle