.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2567
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 198 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-144-0
เนื้อหาโดยย่อ

การออกเสียงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยควรเริ่มฝึกตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษานั้น ๆ ตำรา "การออกเสี่ยงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ" เล่มนี้  เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทฤษฎีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของตัวเองได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. เสียงสระและเสียงพยัญชนะ 2. พยางค์และจังหวะ 3. เสียงสูงต่ำ 4. ทำนองเสียง นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกคอลัมภ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วย ทั้งนี้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจำเป็นต้องใส่ใจกับเสียงสูงต่ำ และทำนองเสียงเป็นพิเศษ ผู้เขียนจึงได้จัดทำดัชนีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นพร้อมเครื่องหมายเสียงสูงต่ำไว้ในภาคผนวกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-5566 - 8 ต่อ 2408
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle