.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
หลักการจัดการลุ่มน้ำ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการจัดการลุ่มน้ำ
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 341 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-974-9934-66-1
เนื้อหาโดยย่อ

หลักการจัดการลุ่มน้ำเป็นหนังสือที่บรรยายเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทุกๆ  รูปแบบการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์ต่อการจัดการน้ำตามหลักการและวิธีการทาง อุทกวิทยา  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับฝน  การซึมผ่านผิวดินลงสู่ห้วยลำธารเป็นน้ำท่า  เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  ด้วยเหตุดังกล่าว  หลักการจัดการลุ่มน้ำจึงได้เน้นการเก็บน้ำไว้ในดินและเก็บดินให้อยู่กับที่  เพื่อมิให้น้ำในฤดูฝนมากเกินไปจนเกิดน้ำท่วม  และแห้งแล้งในฤดูแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ำ  แต่การจะดำเนินการได้นั้น  ต้องมีความรู้และความเข้าใจตลอดจนมีความสามารถในการผสมผสานการจัดการดิน  พืช  น้ำ  และมนุษย์ได้ย่างกลมกลืน  และท้ายสุด  ผู้เรียนจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในหลักการจัดการพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำ นั้นจากความรู้ต่างๆ  ที่เฉพาะในเล่มนี้ด้วยความเข้าใจอย่างดีก่อน  จึงจะสามารถผสมผสานการจัดการทั้งระบบลุ่มน้ำให้ได้น้ำปริมาณที่เหมาะสม  คุณภาพดี  และไหลในลำห้วยลำธารอย่างสม่ำเสมอตลอดไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle