.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 324 หน้า
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-278-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีเนื้อหาครอบคลุมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยวิธีดั้งเดิม และการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีทางพันธุศาสตร์โมเลกุล นอกจากนี้ ยังได้แบ่งหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายภายใต้สภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูง สภาพแล้ง สภาพเค็ม และสภาพน้ำท่วม รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อโรคและแมลง และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อคุณภาพและโภชนาการ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตในทุกระดับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจในงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีความเข้าใจในหลักการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้นมาพอสมควร


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1887
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle