.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 174 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-177-8
เนื้อหาโดยย่อ

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่ละคนผ่านการสอนวิชาพฤกษศาสตร์มาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดยกลั่นกรองเนื้อหาแต่ละบทให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถจัดหาตัวอย่างพืชมาประกอบ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 โครงสร้างพืชมีท่อลำเลียง ตอนที่ 2 สรีรวิทยาพืช และตอนที่ 3 ความหลากหลายของพืช ความรู้จากบทปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนิสิตและผู้สนใจศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในวิชาขั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle