.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 283 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-277-5
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักการเงินสหกรณ์ งบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ การจัดการสินเชื่อ การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ระยะยาว การจัดการงบประมาณของสหกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้บริหารสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกของสหกรณ์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-1488-3684
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle