.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2566
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 219 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-274-4
เนื้อหาโดยย่อ

 

“กฎหมายในชีวิตประจำวัน” เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความรู้กฎหมายได้ ฉะนั้น การเรียนรู้กฎหมายพื้นฐาน จะทำให้คนทุกคนสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เกิดปัญหา และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3480 - 4 ต่อ 4
โทรสาร 0-2579-3096


 
sex tubeporno izle