.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
อาหารเยือกเข็ง : การผลิตและจำลอง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ อาหารเยือกเข็ง : การผลิตและจำลอง
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 318 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-271-3
เนื้อหาโดยย่อ

อาหารเยือกแข็ง : การผลิตและจำลอง เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์สอนและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนานกว่า 20 ปี โดยให้ความรู้พื้นฐานที่รวบรวมไว้อย่างครบถ้วน ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำลองสำหรับอาหารเยือกแข็ง ซึ่งนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและต้นทุนในกระบวนการผลิตอาหารเยือกแข็งเฉพาะแต่ละชนิด และต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเยือกแข็งให้แข็งแกร่งยั่งยืน เป็นอาหารคุณภาพสูงแห่งอนาคต ที่มีโอกาสผลิตแบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb

รศ.ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5020 ต่อ 5020 และ 0-2562-5042
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle