.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
ศ.เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 224 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-030-6
เนื้อหาโดยย่อ

เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น เป็นหนังสือแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนมอบ การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการปฏิบัติ และเทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ในเรื่องคุณสมบัติ หน้าที่ และประโยชน์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์ เช่น ขนมปัง ขนมปังหวาน โดนัตยีสต์ และแดนิชเพสตรี รวมทั้งอธิบายถึงคุณลักษณะและการเสื่อมเสียของขนมปังด้วย ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มคือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู เช่น เค้ก โดนัตเค้ก และคุกกี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเภท เพสตรี คือ พัฟ พาย และชูเพสตรี เป็นต้น ในบทสุดท้ายเป็นการแนะนำสุขลักษณะและการจัดโรงงานเบเกอรี เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจตามกำลังความสามารถของผู้อ่านที่สนใจในสาขาวิชาชีพนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle