.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
มนุษย์กับสังคม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 18
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 210 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-179-2
เนื้อหาโดยย่อ

มนุษย์กับสังคม อธิบายถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม วัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคมด้านการเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  หนังสือมนุษย์กับสังคมเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานความเข้าใจมนุษย์และสังคมท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อสังคม


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle