.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 44 guests online
พลศาสตร์อัคคีภัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พลศาสตร์อัคคีภัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 312 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-221-8
เนื้อหาโดยย่อ

พลศาสตร์อัคคีภัย พิมพ์ครั้งที่ 3 มีเนื้อหา8 บท เริ่มจากบทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับไฟและพื้นฐานทางวิศวกรรมป้องกัน อัคคีภัย บทที่ 2 อุณหเคมีและกฎการอนุรักษ์ของปริมาตรควบคุม บทที่ 3 การเผาไหม้ของเปลวไฟ แบบผสมก่อน บทที่ 4 อธิบายถึงการจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสซึ่งหลายครั้งที่การจุดติดไฟ ในลักษณะนี้เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ของกองวัสดุขนาดใหญ่ เช่น กากอ้อย หรือกองขยะ บทที่ 5 การจุดติดไฟและการลามไฟของเชื้อเพลิงของแข็งและของเหลว บทที่ 6 อัตราการเผาไหม้ และอัตราการปล่อยพลังงานความร้อนของกองเพลิง บทที่ 7 พฤติกรรมของลำควันและควันไหล ใต้เพดาน และบทที่ 8 อธิบายถึงพฤติกรรมของเพลิงไหม้ภายในพื้นที่จำกัด เช่น เพลิงไหม้ภายใน อาคาร ในตอนท้ายของบทที่ 8 ได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจำลองเพลิงไหม้เพื่อผู้สนใจสามารถใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมจำลองเพลิงไหม้


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (ภาคพิเศษ)
อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ ชั้น 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5070
มือถือ 08-1567-2864
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle