.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.5 X 26 ซม.
จำนวน 249 หน้า
ราคา 245 บาท
ISBN 978-616-556-269-0
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ ความเชื่อถือได้เบื้องต้นของระบบไฟฟ้ากำลัง กล่าวถึง นิยามและแนวความคิดของความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้การแจกแจงทวินาม แบบจำลองระบบพื้นฐาน แบบจำลองระบบซับซ้อน การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ใช้ในการประเมินความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้การแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียล รวมทั้งวิธีการประเมินความเชื่อถือได้ของระบบ ได้แก่ วิธีการมาร์คอฟแบบไม่ต่อเนื่อง วิธีการมาร์คอฟแบบต่อเนื่อง วิธีความถี่และช่วงเวลา วิธีการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล และในบทสุดท้ายยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานในระบบไฟฟ้าจริง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 08-9112-8268
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle