.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2565
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 202 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-267-6
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านความรู้เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโดยตรง รูปแบบการลงทุน ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน ปัจจัยที่กำหนดการลงทุน ผลของการลงทุน บรรษัทข้ามชาติในเศรษฐกิจโลก นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแนวโน้มการลงทุนระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2561-3474
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle