.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
การคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.5 x 26 ซม.
จำนวน 188 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-257-7
เนื้อหาโดยย่อ

งานสำรวจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด เช่น วัดมุม วัดระยะ และวัดระดับ ซึ่งล้วนต้องมีความคลาดเคลื่อนทั้งสิ้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย กลับช่วยบอกถึงคุณภาพของข้อมูลและความประณีตในการวัด อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำจัดออกไป หนังสือเรื่องการคำนวณปรับแก้ในงานสำรวจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการความคลาดเคลื่อนที่แฝงมากับข้อมูลวัดในงานสำรวจ โดยใช้วิธีการคำนวณปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุด มีตัวอย่างการคำนวณ แสดงขั้นตอนในกระบวนการปรับแก้กำลังสองน้อยที่สุดด้วยสมการค่าสังเกต สมการเงื่อนไข และสมการเงื่อนไขประกอบพารามิเตอร์ พร้อมกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ภายหลังการปรับแก้

การคำนวณปรับแก้เป็นกระบวนการปลายเหตุ ส่วนต้นเหตุคือความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะปรากฏตัวเมื่อการวัดมีส่วนเกินซ้ำซ้อน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานสำรวจต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้การวัดในแต่ละคราวเกิดส่วนเกินซ้ำซ้อน เพราะนั่นหมายถึง โอกาสที่จะได้เห็นความคลาดเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล และเมื่อความคลาดเคลื่อนปรากฏตัวแล้ว กระบวนการของการคำนวณปรับแก้ก็จะตามมา
ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 08-9227-8686
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle