.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์
ภาคโรคพืช
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 196 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-264-5
เนื้อหาโดยย่อ

โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่สำคัญ โดยอธิบายถึงลักษณะรูปร่าง การจัดจำแนกชนิด กลไกการก่อโรค การแพร่ระบาด การวินิจฉัยโรคพืชที่มีผลกระทบต่อการผลิตพืชของไทยและโรคที่ต้องเฝ้าระวัง การควบคุมโรค มาตรการด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอย ตลอดจนเทคนิคปฏิบัติการสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาสาขาโรคพืชเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจได้ค้นคว้าเพิ่มเติม


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์
ภาคโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1890
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle