.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ประครอง วรกา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 263 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-263-8
เนื้อหาโดยย่อ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ordinary differential equation) มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ เล่มนี้ ประกอบด้วย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูง ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร โดยกล่าวถึงบทนิยาม ทฤษฎีบท การพิสูจน์ทฤษฎีบท ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกหัดท้ายหัวข้อพร้อมคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประครอง วรกา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 08-4411-5580
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle