.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดและผลิตภัณฑ์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดและผลิตภัณฑ์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 254 หน้า
ราคา 310 บาท
ISBN 978-616-556-261-4
เนื้อหาโดยย่อ

 

วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดและผลิตภัณฑ์ กล่าวถึง วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดที่เกี่ยวกับการแสดงสมบัติเชิงหน้าที่ของลิพิดในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตอาหารให้มีลักษณะและคุณภาพตามต้องการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับลิพิด พร้อมรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีและมีคุณภาพต่อไป

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5004
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle