.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 55 guests online
หลักวิทยาเอนไซม์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักวิทยาเอนไซม์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประชุมพร คงเสรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 132 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-616-556-260-7
เนื้อหาโดยย่อ

หลักวิทยาเอนไซม์ เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ สมบัติและการทำงานของเอนไซม์ กฎของอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาและการทำงานของเอนไซม์ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ตามสมการมิเคลลิส-เมนเทน การยับยั้งและควบคุมกิจกรรมของเอนไซม์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างและงานวิจัยการทำงานของเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ จากประสบการณ์ของผู้เรียบเรียง ได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการคำนวณตามสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของเอนไซม์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะที่เกิดปฏิกิริยาได้อย่างเป็นรูปธรรม


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รศ.ดร.ประชุมพร คงเสรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle