.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
ผู้แต่ง ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล
ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2564
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 303 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-259-1
เนื้อหาโดยย่อ

กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ เล่มนี้  อธิบายถึงกระบวนการดำเนินคดีทั้งล้มละลายและฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งประกอบด้วยหลักกฎหมาย พร้อมสอดแทรกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง และภาพแผนผังในกระบวนการดำเนินคดี เพื่อช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในเนื้อหาได้โดยง่าย จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา อดิศรมงคล
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3480 , 0-2561-3484 ต่อ 4
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle