.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 9 guests online
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 300 หน้า
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-14-2
เนื้อหาโดยย่อ

          การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิผลเป็นทางเลือกที่สำคัญมาสำหรับเกษตรกร  ปุ๋ยชีวภาพที่มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลไว้  มีหลายชนิดด้วยกัน  อาทิ  ไรโซเบียม  อะโซโตแบคเตอร์  อะโซสะไปริลลัม  จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต  สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน  จุลินทรีย์เร่งปุ๋ยหมัก  และไมคอร์ไรซา  ในกรณีของปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด  แหนแดง  รวมทั้งเศษวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ  เกษตรกรในต่างประเทศ  และประเทศไทยเองมีการใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพกันทั่วไปมากบ้างน้อยบ้าง  ซึ่งประสบปัญหาอยู่พอสมควร  การทำความเข้าใจให้ถูกต้องทั้งทางด้านวิชาการ  กรรมวิธีการผลิต  การใช้ประโยชน์  รวมทั้งการเก็บรักษา  จะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการหันมาใช้ปุ๋ยเหล่านี้กันอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle