.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 289 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-253-9
เนื้อหาโดยย่อ

“แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น” เนื้อหาประกอบด้วย สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางต่าง ๆ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา และสมการแมกซ์เวลล์ การเรียบเรียงใช้ทฤษฎีแคลคูลัสของเวกเตอร์ในการอธิบายที่มาและความสัมพันธ์ของปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า การกระจัดทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ศักย์เวกเตอร์แม่เหล็ก กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี และสมการของแมกซ์เวลล์ มีการพิจารณาเงื่อนไขความต่อเนื่องของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กบริเวณผิวรอยต่อของตัวกลางแบบต่าง ๆ ตลอดจนสมการของแมกซ์เวลล์ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสาขาฟิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 08-5093-3013
้http://www.facebook.com/pkhaenamkaew
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle