.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 19 guests online
หลักการวิศวกรรมระบบราง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการวิศวกรรมระบบราง
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
ศูนย์วิศวกรรมระบบรางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURAIL) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 335 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-250-8
เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมระบบรางเป็นสาขาที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์กับองค์ประกอบของระบบราง ตำราหลักการวิศวกรรมระบบรางมีความเหมาะสมกับผู้มีพื้นฐานทางวิศวกรรมในระดับเริ่มต้นและสามารถใช้ตำรานี้ในการศึกษาด้วยตนเองได้ เนื้อหาของตำราครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพรวมของระบบราง ทางถาวร รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ ปฏิสัมพันธ์ของล้อและราง การเคลื่อนที่ของรถไฟ การเดินรถ และค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาระบบราง การเรียนรู้หลักการวิศวกรรมระบบรางจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจภาพรวมของระบบรางได้ดี สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่มีความสนใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านวิศวกรรมระบบรางได้ต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle