.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
วิยุตคณิต
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิยุตคณิต
ผู้แต่ง ผศ.วัชรพัฐ เมตตานันท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 368 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-216-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้แนะนำความรู้พื้นฐานของ วิยุตคณิต ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นรากฐานสำคัญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาที่กระชับ อธิบายผ่านตัวอย่างที่น่าสนใจจำนวนมาก เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยความรู้ด้านตรรกศาสตร์เบื้องต้น การพิสูจน์ความจริงทางคณิตศาสตร์ การนับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีจำนวน และทฤษฎีกราฟ โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะเหล่านี้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ และนักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพัฐ เมตตานันท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทรศัพท์ 0-3835-4850-5
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle