.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 124 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-234-8
เนื้อหาโดยย่อ

คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาประกอบด้วย ความพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของหัวใจ เพื่อใช้ประยุกต์ในการตรวจและประเมินการทํางานของหัวใจ โรคหัวใจในสัตว์โดยเน้นโรคที่พบได้บ่อยทางสัตวแพทย์ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมภาพการตรวจและการวินิจฉัยจากการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน โดยในบทสุดท้ายได้กล่าวถึงผลกระทบและแนวทางการรักษาโรคหัวใจ หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และผู้สนใจทั่วไปช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1501
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle