.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 363 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-252-2
เนื้อหาโดยย่อ

การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่องสัญญาณไร้สาย การสื่อสารผ่านช่องสัญญาณไร้สายทั้งในกรณีการส่งสารแบนด์แคบและแบนด์กว้าง เช่นOFDM การสื่อสารหลายสายอากาศ (MIMO) รวมทั้งช่องสัญญาณหลายผู้ใช้การเพิ่มสมรรถนะของช่องสัญญาณไร้สาย นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้การป้อนกลับที่จำกัด ร่วมกับการส่งสารในมาตรฐาน LTE ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 อีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 4G นักวิจัย วิศวกร คณาจารย์ และนิสิตในสาขาการสื่อสารไร้สาย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1502,1503
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle