.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
ผู้แต่ง ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล
ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2563
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 262 หน้า
ราคา 265 บาท
ISBN 978-616-556-245-4
เนื้อหาโดยย่อ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินเล่มนี้  อธิบายเนื้อหาครอบคลุมหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะ 3 ว่าด้วยทรัพย์  ตั้งแต่มาตรา 137 ถึง 148 และ บรรพ 4 ทรัพย์สิน โดยอธิบายหลักกฎหมายเรียงตามมาตรา ประกอบกับตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา  เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการปรับใช้หลักกฎหมาย จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา อดิศรมงคล
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2561-3480 , 0-2561-3484 ต่อ 4
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle