.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ชีวเคมีของกรดนิวคลีอิก
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 145 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-248-5
เนื้อหาโดยย่อ

กรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญอย่างยิ่งภายในเซลล์ ประกอบด้วยกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA) และกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid, RNA) ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม และควบคุมทุกกระบวนการภายในเซลล์ หนังสือชีวเคมีของกรดนิวคลีอิกให้ความรู้เกี่ยวกับ ชนิด โครงสร้าง สมบัติ และการทำงานของกรดนิวคลีอิก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านการแพทย์ การผลิตยา การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และเกษตรกรรม จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 647711
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle