.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 41 guests online
การเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 204 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-246-1
เนื้อหาโดยย่อ

การเปลี่ยนเฟสของอาหารและวัสดุบรรจุในกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษา ส่งผลโดยตรงต่อสภาวะทางกายภาพและคุณภาพอาหาร การวิเคราะห์สภาวะทางกายภาพของอาหารใช้ทำนายและควบคุมการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารในระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา การออกแบบกระบวนการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันการเปลี่ยนเฟสของอาหารในระหว่างการเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น การศึกษาการเปลี่ยนเฟสของอาหารในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยตำราเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัย รวมทั้งกรณีศึกษาจากงานวิจัย จึงเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการผลิตและบรรจุอาหาร รวมถึงผู้ที่มีความสนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5045
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle