.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน
ผู้แต่ง ผศ.รุ่งนภา อดิศรมงคล
ภาควิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 192 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-245-4
เนื้อหาโดยย่อ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินเล่มนี้  อธิบายเนื้อหาครอบคลุมหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 1 ลักษณะ 3 ว่าด้วยทรัพย์  ตั้งแต่มาตรา 137 ถึง 148 และ บรรพ 4 ทรัพย์สิน โดยอธิบายหลักกฎหมายเรียงตามมาตรา ประกอบกับตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา  เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการปรับใช้หลักกฎหมาย จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle