.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
หลักการประกอบอาหาร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ หลักการประกอบอาหาร
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 163 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-10-4
เนื้อหาโดยย่อ

          หนังสือหลักการประกอบอาหาร  ได้กล่าวถึงความรู้ตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเตรียมอาหาร  เทคนิคพื้นฐานในการประกอบอาหาร  เริ่มจากการชั่ง  ตวง  จนถึงวิธีหุงแบบต่างๆ  จากนี้ได้กล่าวถึงคุณสมบัติการเลือกซื้อ  การเตรียม  การหุงต้ม  รวมทั้งการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ง  ซึ่งมีทั้งสัตว์บก  สัตว์ปีก  ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ  นอกจากนี้ได้พูดถึงเรื่องเครื่องเทศ  เครื่องปรุงรส  ล้วนมีความสำคัญต่อการประกอบอาหารทั้งสิ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tube