.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 507 หน้า
ราคา 420 บาท
ISBN 978-616-556-242-3
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแผนการผสมพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ และการคัดเลือกพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปรับปรุงพันธุ์พืช ทำให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีความเข้าใจแผนการผสมพันธุ์ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 13 บท ตั้งแต่วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบปกติ (conventional breeding) จนถึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการคัดเลือกพืชในระดับยีโนม (genomic selection) ในแต่ละบทมีตัวอย่างข้อมูลจากแผนการผสมพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ แสดงวิธีวิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้เขียน Biometric.KPS ซี่งเป็น R package ที่ประกอบด้วยข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างของหนังสือทั้งเล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ R (R-language and environment for statistical computing and graphics) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถ download ได้ฟรี


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1887
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle