.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
ชีววิทยาระบบของฟังไจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ชีววิทยาระบบของฟังไจ
ผู้แต่ง รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 177 หน้า
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-241-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาระบบ โดยเริ่มต้นกล่าวถึงความสำคัญ และที่มาของชีววิทยาระบบ การใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ทั้งจีโนมิกส์ ทรานสคริปโตมิกส์ โปรตีโอมิกส์ และเมแทโบโลมิกส์ ชีวสารสนเทศ ตลอดจนเครือข่ายทางชีววิทยา การพัฒนาแบบจำลองระดับจีโนม วิศวกรรมเมแทบอลิก ชีววิทยาสังเคราะห์ และฐานข้อมูลทางชีววิทยาระบบ เพื่อใช้ในการศึกษาชีววิทยาระบบแบบองค์รวมในสิ่งมีชีวิตที่สนใจ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างฟังไจชนิดต่างๆ เป็นโมเดลในการศึกษาทางชีววิทยาระบบ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 647818
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle