.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online
แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 171 หน้า
ราคา 360 บาท
ISBN 978-616-556-239-3
เนื้อหาโดยย่อ

แลคโตบาซิลลัส: พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  มีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ สมบัติของแลคโตบาซิลลัส เทคนิคการคัดแยกและจำแนกเชื้อแลคโตบาซิลลัส โพรไบโอติกและการประยุกต์ใช้ในคน พลาสมิด การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์ ระบบควบคุมการแสดงออกของยีน การออกแบบตำแหน่งโปรตีนในเซลล์แลคโตบาซิลลัส และการประยุกต์ใช้แลคโตบาซิลลัสเพื่อสร้างโปรตีนชนิดเฮเทอโรโลกัส หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทั้งนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อแลคโตบาซิลลัสและแนวทางการสร้างเชื้อแลคโตบาซิลลัส เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซลล์เจ้าบ้านสำหรับสร้างโปรตีนที่มีมูลค่าสูงทั้งทางการแพทย์และอุตสาหกรรม  โดยได้สอดแทรกผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และงานวิจัยของผู้เขียน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแนวคิดในการประยุกต์ใช้เชื้อแลคโตบาซิลลัสให้กว้างขวางต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4535-3900 ต่อ 5851
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle