.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 342 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-238-6
เนื้อหาโดยย่อ

หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช มีเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญและประวัติความเป็นมาของการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยใช้พื้นฐานพันธุศาสตร์ พืชศาสตร์ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายทฤษฎี หลักการ การปฏิบัติในการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมาตรฐานและวิธีประยุกต์ รวมถึงเทคโนโลยีทางชีวภาพและการใช้เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก พร้อมทั้งกรณีศึกษางานปรับปรุงพันธุ์พืชที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหากฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 0-3435-1887
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle