.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 35 guests online
คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 124 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-234-8
เนื้อหาโดยย่อ

คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาประกอบด้วย ความพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการทํางานของหัวใจ เพื่อใช้ประยุกต์ในการตรวจและประเมินการทํางานของหัวใจ โรคหัวใจในสัตว์โดยเน้นโรคที่พบได้บ่อยทางสัตวแพทย์ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมภาพการตรวจและการวินิจฉัยจากการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน โดยในบทสุดท้ายได้กล่าวถึงผลกระทบและแนวทางการรักษาโรคหัวใจ หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์และผู้สนใจทั่วไปช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle