.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
ขนมไทยหลากหลายมิติ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ขนมไทยหลากหลายมิติ
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2562
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 97 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-233-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือขนมไทยหลากหลายมิติ กล่าวถึง มิติในด้านต่างๆ ของขนมไทย เริ่มจากวัตถุดิบที่ใช้ทำขนม การเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม ความเป็นศาสตร์ ความเป็นศิลป์ การเชื่อมโยงกับธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องขนมไทยมากยิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle