.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 57 guests online
เทคโนโลยีของแป้ง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีของแป้ง
ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2550
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 303 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-974-9934-05-0
เนื้อหาโดยย่อ

          แป้งจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตจำพวกพอลีแซคคาไรดืที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับสอง  รองจากเซลลูโลส   และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญทั้งมนุษย์และสัตว์  นอกจากจะใช้เพื่อเป็นอาหารโดยตรงแล้ว  แป้งยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายประการที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลายชนิด  ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  และหรือ  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น  ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมแป้งจึงจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งของประเทศที่มีวัตถุดิบทางเกษตรที่มีแป้งสูง  ดังเช่นประเทศไทย  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของแป้ง  ทั้งการสังเคราะห์แป้ง  สมบัติและคุณภาพของแป้ง  กระบวนการผลิตแป้งและดัดแปรแป้ง  รวมทั้งการใช้ประโยชน์แป้งในอุตสาหกรรมต่างๆ  อันจะมีส่วนช่วยเสริมให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแป้งมากยิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle