.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
ผู้แต่ง อ.ดร.วโรดม ตู้จินดา
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 355 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-230-0
เนื้อหาโดยย่อ

ในปัจจุบัน การแพร่หลายอย่างรวดเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผนวกกับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า IoT (Internet of Things) ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้อุปกรณ์ที่ล้อมรอบตัวเราเกือบทั้งหมดจะสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ทำให้การตรวจสอบและควบคุมสามารถทำได้จากทุกพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ หนังสือ ระบบควบคุมและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสรรพสิ่ง” อธิบายการประยุกต์ IoT กับงานอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยระบบควบคุมป้อนกลับ เช่น เครื่องซีเอ็นซี หุ่นยนต์ การควบคุมระดับน้ำ แรงดัน หรือกระบวนการทางเคมี ซึ่งทำให้อัลกอริทึมบนระบบฝังตัวมีความซับซ้อนมากกว่างานประเภทเก็บข้อมูลและแสดงผล หรือการสั่งงานในลักษณะปิดเปิด และต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อความแม่นยำในการสุ่มสัญญาณ เช่น ไทเมอร์ เนื้อหาในหนังสือเน้นการอิมพลิเมนต์ระบบควบคุมป้อนกลับที่สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ระบบฝังตัว ESP8266 และ ESP32 จากบริษัท Espressif Systems เป็นฮาร์ดแวร์สมรรถนะสูงที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ทั่วไป โดยเมื่อใช้งานร่วมกับ NETPIE ที่เป็นบริการคลาวน์ภายในประเทศ จะช่วยเสริมสร้างให้นักพัฒนาไทยออกแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในงานประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้พัฒนาระบบควบคุมในยุคอุตสาหกรรม 4.0


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

อาจารย์ ดร.วโรดม ตู้จินดา
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2942-8081, 08-4323-9613
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
sex tubeporno izle