.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การผ่าชันสูตรซากสัตว์และการเก็บตัวอย่าง
ผู้แต่ง รศ. น.สพ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 188 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-20-3
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาของหนังสือมุ่งนำเสนอหลักการพื้นฐานของงานชันสูตรซากสัตว์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน   ประกอบด้วยเทคนิคการผ่าซาก  การบรรยายรอยโรคและการแปลผล  รวมถึงหลักการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จึงเหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนและการทำงานสำหรับนิสิต-นักศึกษา  สาขาสัตวแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผู้เริ่มปฏิบัติงานชันสูตรซากสัตว์และงานตรวจเนื้อ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle