.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 46 guests online
หอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติก ในนิเวศแนวปะการัง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติก ในนิเวศแนวปะการัง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2561
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 167 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-224-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลของหอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติกที่อาศัยในโครงร่างหินปูนในนิเวศแนวปะการัง หอยสองฝากลุ่มนี้น่าสนใจเนื่องจากมีความหลากหลายและแพร่กระจายที่แฝงตัวอยู่ในนิเวศแนวปะการัง เนื้อหาในเล่มครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทางอนุกรมวิธาน การแพร่กระจายและชนิดที่พบในประเทศไทย รวมถึงกลไกการอยู่รอดและบทบาทในนิเวศแนวปะการัง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยในสาขาวิชาด้านสังขวิทยาทางทะเล รวมทั้งผู้สนใจศึกษานิเวศวิทยาปะการัง และผู้ที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ จัดการ และบริหารทรัพยากรในพื้นที่นิเวศทางทะเลในประเทศไทยต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle